Agenda

23 augustus 2021 1e schooldag

Zondag
19-06-2022 t/m 08-07-2022

Oudergesprekken (facultatief en op uitnodiging)

In deze weken houden we de laatste oudergesprekken van dit schooljaar.
Ouders kunnen zelf aangeven dat ze behoefte habben aan een gesprek.
Een aantal ouders wordt door de leerkracht uitgenodigd.

Donderdag
07-07-2022

Rapport / portfolio mee naar huis


Woensdag
13-07-2022

Meesters- en juffendag

Op deze dag vieren we alle verjaardagen van de juffen en meesters.
We doen dit op woensdagmorgen, in en rond de school.

Woensdag
13-07-2022

Afscheid groep 8

Groep 8 heeft, aan het eind van de middag, begin avond, een feest bij de school.
Indien de Coronaregels dit toelaten zijn de leerlingen van groep 7 en de ouders van de leerlingen van groep 8, hierbij ook aanwezig.
 

Donderdag
14-07-2022

Kennismaken in de nieuwe groep

De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan kennismaken met hun nieuwe groep.
 

Vrijdag
15-07-2022

Laatste schooldag, afscheid groep 8

Op deze ochtend nemen de leerlingen afscheid van groep 8. Ouders van de leerlingen van groep mogen hierbij aanwezig zijn, mits de regels dit toelaten.
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
 

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden