Brede School

Wij willen kinderen zich zo breed mogelijk laten ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hiervoor natuurlijk belangrijk. Maar daarnaast besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld cultuur, sport en spel en projecten. Het samenwerkingsverband Brede School van de gemeente Emmen helpt hierbij.
In samenwerking met de andere scholen uit de buurt, het jeugd- en jongerenwerk en de sportverenigingen worden er diverse activiteiten in de buurt georganiseerd. Op de website van de Brede School Emmen kunt u zien wat het aanbod van de Brede School Emmer-Compascuum is.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden