Groep 5 en 6

Leerkrachten
Juf Marit

Start van de dag
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar het plein achter de school en wachten daar tot de eerste bel gaat. De leerkracht is vanaf 8.15 uur op het plein aanwezig.
Na de eerste bel mogen ze naar hun lokaal gaan.
Bij regen mogen de leerlingen direct naar binnen gaan.

Schooltijden
Iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur

Gymles
Maandag en vrijdag.
Gymkleding en schoenen meenemen (geen zwarte zolen). Geen sieraden of waardevolle dingen. Als het weer het toelaat, wordt er bij school gegymd op het sportveld achter de school. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden