Groep 7 en 8

Leerkrachten
Juf Paulien en meester Jan-Willem Hars

Start van de dag
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar het plein achter de school en wachten daar tot de eerste bel gaat. De leerkracht is vanaf 8.15 uur op het plein aanwezig.
Na de eerste bel mogen ze naar hun lokaal gaan.
Bij regen mogen de leerlingen direct naar binnen gaan.
Groep 7 en 8 zitten in de noodlokalen achter de school.

Schooltijden:
Groep 7 en 8 gaan, net als de andere groepen, iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Gymnastiek:
Groep 7 en 8  gymmen op maandag en vrijdag. Op vrijdag mogen ze, wanneer ouders hier toestemming voor geven, van de gymzaal naar huis.
Bij mooi weer gymmen we achter de school of gaan we op de fiets naar het zwembad. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden