Zakelijke info

Jaarlijks organiseert de MR een zakelijke ouderavond. Tijdens deze vergadering presenteert de MR haar jaarverslag, jaarplan en licht de penningmeester het financiële jaarverslag toe.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden